Ekonomia - Part 51

Witam!

Blog na którym jesteś jest poswicony zagadnieniom biznesu i fanasów. Znajdziesz tutaj artykły o ksiegowści, nauce w biznesie oraz roli pomysłu w kształtowaniu biznesu.
Zapraszam do czytania!

Witam!

Blog na którym jesteś jest poswicony zagadnieniom biznesu i fanasów. Znajdziesz tutaj artykły o ksiegowści, nauce w biznesie oraz roli pomysłu w kształtowaniu biznesu.
Zapraszam do czytania!

Witam!

Blog na którym jesteś jest poswicony zagadnieniom biznesu i fanasów. Znajdziesz tutaj artykły o ksiegowści, nauce w biznesie oraz roli pomysłu w kształtowaniu biznesu.
Zapraszam do czytania!

Witam!

Blog na którym jesteś jest poswicony zagadnieniom biznesu i fanasów. Znajdziesz tutaj artykły o ksiegowści, nauce w biznesie oraz roli pomysłu w kształtowaniu biznesu.
Zapraszam do czytania!

Witam!

Blog na którym jesteś jest poswicony zagadnieniom biznesu i fanasów. Znajdziesz tutaj artykły o ksiegowści, nauce w biznesie oraz roli pomysłu w kształtowaniu biznesu.
Zapraszam do czytania!

 

CENTRALNE KWESTIE

Stąd też do centralnych kwestii teorii wzrostu gospodarczego w socjalizmie należały pytania:  jakie czynniki przyspieszają i hamują wzrost dochodu narodowego?   jaka jest optymalna z tego punktu widzenia struktura dochodu na­rodowego podzielonego?Odpowiedzi, jakich udzielono na te pytania, mogłyby być przedmiotem odrębnej, obszernej analizy. Należałoby przy tym uwzględnić stanowisko zorganizowanych sił społecznych i politycznych oraz pojedynczych teore­tyków. Tutaj ograniczam się do zasygnalizowania najważniejszych kwestii.Pisząc o latach czterdziestych, A. Jezierski i B. Petz wiele uwagi po­święcają kontrowersjom, jakie dzieliły w sprawach gospodarczych Polską Partię Robotniczą i Polską Partię Socjalistyczną. Na płaszczyźnie rządowej były to rozbieżności między stanowiskiem prezentowanym przez Minister­stwo Przemysłu i Handlu a Centralnym Urzędem Planowania. (Pierwszym z urzędów kierował Hilary Minc, drugim — Czesław Bobrowski). Już w 1946 r. okazało się — że „poglądy działaczy PPR i PPS na temat roz­woju gospodarczego kraju są rozbieżne. Część działaczy PPR uważała, że przyjęty w planie zakres inwestycji jest zbyt ograniczony oraz że plano­wane tempo wzrostu gospodarczego jest zbyt wolne.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn