DĄŻENIE DO POWIĘKSZENIA SIŁY

Dążenie do powiększenia siły, zasięgu i zakresu władzy może być źródłem rywalizacji jednostek i zorganizowanych grup społecznych. Gdyby zatem spojrzeć na władzę z perspektywy analiz syste­mowych, to można powiedzieć, że jej siła jest odpowiednikiem energii, zasięg jest odpowiednikiem substancji, a zakres — informacji. Wielu autorów wyraża pogląd, że „polityka to świadoma i celowa dzia­łalność dotycząca głównie stosunków między klasami społecznymi, pań­stwami i narodami, nierozerwalnie związana z walką o zachowanie lub zdobycie władzy jako podstawowego narzędzia regulacji i kształtowania tych stosunków” .J. Ładosz twierdzi, że „polityka to taka działalność jednostek i grup łudzi regulująca i kształtująca stosunki między klasami w życiu społeczeń­stwa, której skuteczne przeprowadzenie wymaga zastosowania bądź za­grożenia zastosowania środka przemocy pozaekonomicznej”.Na gruncie cytowanych określeń wielkie grupy społeczne (narody, klasy itp.), ich zróżnicowane interesy jawią się źródłem polityki, glebą, na której ona wyrasta. Do tej samej grupy można zaliczyć wypowiedź, iż „wszelkie dążenia wielkich grup społecznych jako całości do realizacji własnych intere­sów przejawiają się najpełniej w polityce”.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.