FORMUŁOWANIE ZNACZEŃ

Formuło­wanie znaczeń staje się w tej sferze celem samym w sobie, a przynajmniej taki charakter przybiera w aspekcie motywów ludzkiego działania i w bez­pośrednim jego przebiegu. Działania semiotyczne mające postać takich autotelicznych wartości są nazywane zjawiskami symbolicznymi w przyję­tym tu znaczeniu. Kultura symboliczna zostaje więc określona przez kry­terium semiotyczne i aksjologiczne. Jest to kultura znaków i wartości zarazem” . Precyzując to określenie, można powiedzieć, że kultura sym­boliczna powstaje — zdaniem Kłoskowskiej — na skrzyżowaniu znaków właściwych i wartości autotelicznych. Rozwijając tę myśl, Kłoskowska twierdzi, że „dla określenia tej kategorii kultury (kultury symbolicznej przyp. M.S.) w płaszczyźnie semiotycznej charakterystyczny jest prze­rost semiozy ponad konieczność instrumentalnego komunikowania zwią­zanego z zaspokajaniem potrzeb, które można byłoby określić […] jaka potrzeby braku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.