OGÓŁ WYTWORÓW

R. Linton: „Kultura jest konfiguracją wyuczonych zachowań i rezulta­tów zachowań, których elementy składowe są wspólne członkom danego społeczeństwa i przekazywane w jego obrębie”. A.L. Kroeber i T. Parsons określają kulturę jako „przekazane i wytwo rzone treści i wzory wartości, idei i innych symbolicznie znaczących syste mów, będące czynnikami kształtującymi ludzkie zachowania oraz wytwory (iartifacts) stanowiące produkt zachowania” .S. Czarnowski uważał, że kultura to „całokształt zobiektywizowanych elementów dorobku społecznego, wspólnych szeregowi grup i z racji swej obiektywności ustalonych i zdolnych rozszerzać się przestrzennie”.J. Szczepański: „Kultura to ogół wytworów działalności ludzkiej, ma­terialnych i niematerialnych, wartości i uznawanych sposobów postępo­wania, zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych innym zbiorowościom i następnym pokoleniom […] kultura jest ogółem wytworów wytworzonych przez człowieka w toku pracy _ fizycznej i umysłowej — dla zdobywania środków zaspokajania potrzeb”.Gdyby w cytowanych definicjach szukać elementów wspólnych, to oka­załoby się, że na kulturę składają się trojakiego rodzaju elementy: idee, zachowania, wytwory.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.