Witam!

Blog na którym jesteś jest poswicony zagadnieniom biznesu i fanasów. Znajdziesz tutaj artykły o ksiegowści, nauce w biznesie oraz roli pomysłu w kształtowaniu biznesu.
Zapraszam do czytania!

Witam!

Blog na którym jesteś jest poswicony zagadnieniom biznesu i fanasów. Znajdziesz tutaj artykły o ksiegowści, nauce w biznesie oraz roli pomysłu w kształtowaniu biznesu.
Zapraszam do czytania!

Witam!

Blog na którym jesteś jest poswicony zagadnieniom biznesu i fanasów. Znajdziesz tutaj artykły o ksiegowści, nauce w biznesie oraz roli pomysłu w kształtowaniu biznesu.
Zapraszam do czytania!

Witam!

Blog na którym jesteś jest poswicony zagadnieniom biznesu i fanasów. Znajdziesz tutaj artykły o ksiegowści, nauce w biznesie oraz roli pomysłu w kształtowaniu biznesu.
Zapraszam do czytania!

Witam!

Blog na którym jesteś jest poswicony zagadnieniom biznesu i fanasów. Znajdziesz tutaj artykły o ksiegowści, nauce w biznesie oraz roli pomysłu w kształtowaniu biznesu.
Zapraszam do czytania!

 

POZIOM ZASPOKOJENIA POTRZEB

Jedno z fundamentalnych założeń ekonomii politycznej socjalizmu głosi, że podstawowym celem funkcjonowania gospodarki socjalistycznej jest maksymalne zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. Poziom zaspokojenia tych potrzeb zależy zaś m.in. od środków przeznaczonych na konsumpcję. Środki te są częścią dochodu narodowego. Ich wielkość zależy więc od wielkości całego dochodu bądź też od tego, jaką jego część przeznaczy się na spożycie .Zakłada się, że w dłuższym okresie fundusz spożycia należy zwiększać poprzez wzrost dochodu narodowego, a nie przez podnoszenie udziału tego funduszu w stabilnym dochodzie. Ta druga metoda daje ograniczone efekty. Szybko dochodzi się bowiem do takiej stopy spożycia, która nie może już wzrastać.Na gruncie takiego wzorca myślenia efektywny był więc taki podział dochodu, który zapewniał jego szybki wzrost w długim przedziale czasu.

CENTRALNE KWESTIE

Stąd też do centralnych kwestii teorii wzrostu gospodarczego w socjalizmie należały pytania:  jakie czynniki przyspieszają i hamują wzrost dochodu narodowego?   jaka jest optymalna z tego punktu widzenia struktura dochodu na­rodowego podzielonego?Odpowiedzi, jakich udzielono na te pytania, mogłyby być przedmiotem odrębnej, obszernej analizy. Należałoby przy tym uwzględnić stanowisko zorganizowanych sił społecznych i politycznych oraz pojedynczych teore­tyków. Tutaj ograniczam się do zasygnalizowania najważniejszych kwestii.Pisząc o latach czterdziestych, A. Jezierski i B. Petz wiele uwagi po­święcają kontrowersjom, jakie dzieliły w sprawach gospodarczych Polską Partię Robotniczą i Polską Partię Socjalistyczną. Na płaszczyźnie rządowej były to rozbieżności między stanowiskiem prezentowanym przez Minister­stwo Przemysłu i Handlu a Centralnym Urzędem Planowania. (Pierwszym z urzędów kierował Hilary Minc, drugim — Czesław Bobrowski). Już w 1946 r. okazało się — że „poglądy działaczy PPR i PPS na temat roz­woju gospodarczego kraju są rozbieżne. Część działaczy PPR uważała, że przyjęty w planie zakres inwestycji jest zbyt ograniczony oraz że plano­wane tempo wzrostu gospodarczego jest zbyt wolne.