PODLEGANIE PRAWO NATURALNEMU

Prawu naturalnemu podlegają nie tylko ludzie, lecz również narody. Naród ujmował St. Wyszyński na wzór chrześcijanina, który ma duszę, ciało oraz wspo­magany jest łaską. Inspirowany encykliką papieża Pawła VI „Populorum pro­gressio” uznał, że każdy, nawet najmniejszy naród ma prawo do samodzielnego rozwoju, lecz również każdy naród ma obowiązek dodać do rozwoju ludzkości własny wkład.Narody, tak jak jednostki, „są uleczalne”, a możliwości poprawiania własnej, skażonej natury mają tak wielkie, że są w stanie stać się nieśmiertelne. Należało to rozumieć w sposób sensu stricte chrześcijański, tzn. przyjmując istnienie róż­nych typów nieśmiertelności, takich jak: przedłużanie życia w potomstwie, funk­cjonowanie w dziełach kultury, czy też w pamięci innych najważniejszą jest nie­śmiertelność, która polega na możliwości bytowania w sposób czysto duchowy, poza czasem i przestrzenią. Drogi prowadzące do osiągnięcia najwyższego poziomu doskonałości są róż­ne. Naród polski na przykład — w przekonaniu Stefana Wyszyńskiego — ma do spełnienia posłannictwo, które pozwoli mu uszlachetnić się i wnieść na wyż­szy poziom duchowy. Sens tego posłannictwa widział przede wszystkim w krze­wieniu przez Polaków prawdy o wyższości prawa nad przemocą oraz pokoju nad wojną.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.