POPRAWA LUDZKOŚCI

Poprawa ludzkości, ewolucja ku lepszemu jest możliwa jedynie w drodze stałego wysiłku, przez spełnianie postulatu agapeicznej miłości. Tak więc King stworzył koncep­cję społeczności idealnej jako celu, do którego należy dążyć poprzez zorganizo­wane działanie ludzkie. Realizaq’a tego celu w czasie jest nieograniczona. Zda­niem Kinga człowiek nie chce i nie może wyrzec się swoich najgłębszych nadzieji, choć nie mogą one być w pełni zrealizowane na Ziemii. Odtworzenie wspólnoty ludzkiej zawiera program etyczny nowej epoki i całej przyszłej wizji świata. „Mi­łująca Wspólnota”, według Kinga, jest niejako światem nadrzędnym w stosunku do realnego świata, pewną ideą regulatywną. Pełni funkcję wyznacznika ludzkich dążeń i usiłowań. Ustala powinność dla człowieka żyjącego w określonych wa­runkach. Niedoskonałość człowieka decyduje o tym, że „Miłująca Wspólnota” —  oznaczająca świat człowieczych tęsknot — nie może nigdy zostać urealniona bez pomocy Boga, chociaż niezmiennie ukierunkowuje ludzkie dążenia.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.