RÓŻNE TYPY GOSPODARKI

W dotychczasowych rozważaniach posługiwałem się bardzo szeroką ka­tegorią gospodarki. Obejmowała ona zarówno działalność polegającą na produkowaniu w dużych zakładach, zatrudniających tysiące ludzi i wypo­sażonych w olbrzymią ilość środków i przedmiotów pracy, jak i działalność o  charakterze ludycznym czy rekreacyjnym. Kategoria taka jest jednak zbyt szeroka i ma niewielką wartość poznawczą. Istnieje zatem potrzeba — po­dobnie jak w przypadku kultury i polityki — wyróżnienia gospodarki w szerokim i wąskim rozumieniu.Po to, by wyodrębnić różne typy gospodarki, zdefiniuję następujące kategorie wykorzystywane przez Marksa w Kapitale; są to: dar przyrody, produkt, towar, pieniądz, kapitał. Pojęcie daru przyrody odnosi Marks do takich zasobów naturalnych, jak powietrze, dziewicza ziemia, naturalne łąki, drzewa dziko rosnące, z których człowiek czerpie pożytek bez pracy. Można przyjąć, że gospodarka nie obejmuje tych zasobów. Pojęcie pro­duktu odnosi Marks do tych zasobów naturalnych, które stają się użyteczne dzięki pracy ludzkiej.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.