ROZRÓŻNIENIE

Pług jest narzędziem, którym orze się ziemię. Książka jest nośnikiem informacji. Koszenie jest czynnością służącą zbieraniu zboża z pola. Słu­chając ludowych opowieści uczestniczymy w wymianie informacji. W wy­borach do parlamentu kształtuje się skład jednego z organów władzy. Wygłaszając odczyty przekazujemy jakiemuś audytorium informacje. Globalne pojęcie kultury jest dobrym narzędziem analizy takich społeczeń- czeństw, w których nie wyodrębniły się idee, zachowania i wytwory nasta­wione na przekształcanie materii (produkowanie substancji), kształtowanie stosunków społecznych (produkowanie energii) oraz przekazywanie infor- macji (produkowanie informacji). Zawodzi ono natomiast w odniesieniu do tych społeczeństw, w których pojawia się specjalizacja idei, zachowań i wytworów.Rozróżnienie to powinno być jasne dla tych Czytelników, którzy zetknęli się z tradycyjną kulturą ludową.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.