SZTUKA KOMPROMISU

Rzeczywiście King, podobnie jak i Gandhi, cele polityczne formułował ze względów moralnych. (Był także, jak pamiętamy, przeciwnikiem odrębnego war­tościowania środków i celów). Wszelkie działania polityczne podejmował King w imię realizowania wartości moralnych, które dla niego oznaczały ochronę god­ności człowieka. Raq’ę moralną pojmowaną w ten sposób plasuje King przed polityką i prawem. Moralność stanowi punkt wyjścia podejmowanych działań tak w sferze polityki, jak i prawa. Być może z powodu głębokiego szacunku dla ludzkiej godności King jest daleki od jakiejkolwiek arbitralności i zacietrzewie­nia. Nie narzuca nikomu własnych koncepcji. Nie jest doktrynerem przekona­nym o własnej nieomylności. Godność właściwa ludzkiej osobie jest źródłem pewnych niezbywalnych praw. King zdaje sobie jednak sprawę, że naturalne prawa przynależne czło­wiekowi — prawo do wolności, równości, szczęścia, sprawiedliwości — zyskują pełną moc wtedy, gdy zostaną przekształcone w prawa polityczne. King docenia politykę jako sferę, w której można realizować pewne wartości nadrzędne. Ucze­stniczenie w polityce nie oznacza dla niego tylko walki o władzę, ale raczej wpływ na to, jak ma być urządzone życie zbiorowości, możliwość współtwo­rzenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.