W DZIEJACH KONCEPCJI

King nawiązywał do wciąż pojawiających się w dziejach koncepcji jedności ludzkości, znajdując metafizyczną odskocznię dla idei zespolenia w Bogu.King uznawał jedność ludzkości i potrzebę aktywizacji braterstwa. King był zwolennikiem myśli Johna Donne’a, że żaden człowiek nie jest samotną wyspą. „Każdy człowiek jest (…) częścią mnie, a ja jestem częścią jego. Jego agonia zubaża mnie, a zbawienie wzbogaca”. Pod wpływem idei personalizmu, że „lu­dzie rodzą się, aby żyć razem i bez tego dążenia do wspólnoty nie byliby praw­dziwie ludzcy. King uznał za naturalną potrzebę człowieka stworzenie wspól­noty. Bowiem tak naprawdę sens ludzkiego życia może być odnaleziony tylko w tym co ludziom wspólne, powszechne, w tym co decyduje o przynależności do rodzaju ludzkiego. Rozszerzenie kręgu solidarności z innymi jest niejako wymuszone poprzez warunki ludzkiej egzystencji. King akcentował „solidarność ludzkiej rodziny”, ponieważ , jesteśmy wzajemnie powiązani… przeznaczeniem, złapani w sieć wza­jemności z której nie ma ucieczki”.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.