WIĘKSZE WYNAGRODZENIE

Zwiększaniem zaś wynagrodzenia zależnie od stażu pracy najbardziej zainteresowani są pracownicy starzy,, zasłużeni dla zakładu. Wzrost wpłat na fundusz socjalny najbardziej intere­suje pracowników mających dużo dzieci, nie pracujące żony itp. Gdyby w pełni uwzględnić interes każdej z grup pracowników, struktura środków, którymi dysponuje dyrektor, byłaby bardzo różna. Tym samym podej­mując jakąkolwiek decyzję, dyrektor kształtuje wzajemne relacje tych trzech grup pracowników, uwzględnia w mniejszym lub większym stopniu ich interesy. Na gruncie cytowanych tu definicji wybór, którego dokonuje dyrektor, jest polityką; jest bowiem działalnością regulującą i kształtującą stosunki między tak wyodrębnionymi grupami społecznymi.Najrzadziej proponuje się, by przez politykę rozumieć „działalność społeczną wytyczoną przez ośrodek decyzji sformalizowanej grupy (organi­zacji), zmierzającą do realizacji celów doniosłych społecznie za pomocą określonych środków (program działania)”.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.