WSPÓLNA CECHA

Wspólną ich cechą jest to, że rodzą się jako efekt współżycia grup społecznych, a przekazywane są w procesie szeroko ro­zumianego uczenia. W tym sensie zachowania i wytwory kulturowe są prze­ciwstawne zachowaniom i wytworom przyrodniczym. Tak rozumiana kultura znajduje się zatem w opozycji do natury, przyrody.A. Kłoskowska, komentując definicje szeroko rozumianej kultury, wskazuje na trzy aspekty, które w niejednakowym stopniu bywają przedmio­tem zainteresowania badaczy, a powinny być uwzględniane w pełnej analizie kultury: „ … przedmioty stanowiące wytwory i obiekty ludzkiej działal­ności, same działania, a wreszcie stany psychiczne człowieka: postawy, dyspozycje, nawyki, stanowiące rezultat wcześniejszych oddziaływań oraz przygotowanie i warunek przyszłych działań” .A. Kłoskowska zwraca uwagę na trojakiego rodzaju zjawiska, obejmo­wane pojęciem kultury. Wyodrębnione przez nią aspekty można także dostrzec w pojedynczym zjawisku kulturowym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.